19 thg 1, 2013'Long lanh đáy nước in trời'
trong nhiếp ảnh


Nhờ nước, ánh sáng… thế giới thực trước mắt có thêm một “bản sao” trong như gương.
b1-jpg-1354006274-1354008608_500x0.jpg

8 thg 1, 2013

Hình ảnh tuyệt đẹp về lịch sử trang phục Việt Nam

Hình ảnh tuyệt đẹp về lịch sử trang phục Việt Nam
 Là một nghệ sĩ có niềm đam mê to lớn dành cho văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Nancy Dương đã dùng kỹ thuật số hiện đại để thổi sức sống mới vào các giá trị truyền thống của người Việt.